• Spółka została wpisana do rejestru sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy, dnia 21 maja 1996 roku pod numerem RHB 47031 dysponując kapitałem zakładowym 20 000 zł.
  • Biuro rozpoczęło działalność w sierpniu 1996 roku.
  • Firma jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002649.
  • Kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł.
  • Zarząd spółki stanowią:

         Prezes – Wojciech Parciński

         Prokurent – Robert Twardowski

  • Reprezentacja spółki: Prezes Zarządu działa samodzielnie.

Aktualności

4 styczeń 2013
Zmiana siedizby firmy więcej
29 październik 2012
Węzeł w Łomiankach już otwarty więcej
21 grudzień 2011
S-7 Decyzja środowiskowa utrzymana w mocy więcej

Kontakt

Biuro Projektowo - Konsultingowe

[Informacje kontaktowe]